Źródło opisu
Katalog zbiorów
(83)
Forma i typ
Książki
(83)
Dostępność
dostępne
(48)
tylko na miejscu
(17)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(50)
Czytelnia
(17)
Autor
Ołdakowski Henryk
(9)
Kandiak Jan
(4)
Świerżewski Michał
(4)
Golan Stanisław
(3)
Piątkowski Marek
(3)
Półturzycki Józef
(3)
Wejroch Małgorzata
(3)
Gunia Stefan
(2)
Komorowski Tadeusz
(2)
Okóń Jan
(2)
Pazdro Kazimierz
(2)
Pomianowski Jerzy
(2)
Puzyna Czesław
(2)
Puławski Zygmunt
(2)
Biernacki Józef
(1)
Bobek Józef
(1)
Cehak Kazimierz
(1)
Czerwiński Kazimierz
(1)
Drabik Krzysztof
(1)
Frey Romuald
(1)
Grzegorzewski Bohdan
(1)
Hansen Edwid
(1)
Kobyliński Szymon
(1)
Kotlarczyk Mieczysław
(1)
Kowalski Tadeusz
(1)
Kośmider Jerzy
(1)
Krasucki Piotr
(1)
Kulczycki Michał
(1)
Kurzeja Helena
(1)
Lewicki Mieczysław
(1)
Lichnowski Józef
(1)
Mazurkiewicz Andrzej
(1)
Małych A.A
(1)
Michalski Ewald
(1)
Minecki Leopold
(1)
Mirończuk Albin
(1)
Nadolski Julian
(1)
Nastula-Jerzak Teresa
(1)
Paluszkiewicz Longin
(1)
Parecka Wiktoria
(1)
Pągowski Stanisław
(1)
Rewerska Maria
(1)
Rudniański Jarosław
(1)
Sentek Antonin
(1)
Senteka Antonin
(1)
Sieradzki Władysław
(1)
Spirina A.M
(1)
Spruch Wiesław
(1)
Stasikowski Henryk
(1)
Suda Stefan
(1)
Szczegodzińska Lucyna
(1)
Szufleta Antoni
(1)
Szymański Marian Tadeusz
(1)
Taubman Jerzy
(1)
Trandziuk Stanisław
(1)
Trzaska Filip
(1)
Trzeciecki Robert
(1)
Tulski Józef
(1)
Tyszka Józef
(1)
Urbański Bogdan
(1)
Wadimow Aleksander
(1)
Wroński Jerzy
(1)
Wątarski Kazimierz
(1)
Wątorski Kazimierz
(1)
Zajdel Janusz A
(1)
Zaskurski Jerzy
(1)
Zduńczyk Jerzy
(1)
Żbikowski Mieczysław
(1)
Rok wydania
1970 - 1979
(38)
1960 - 1969
(43)
1950 - 1959
(2)
Kraj wydania
Polska
(83)
Język
polski
(82)
rosyjski
(1)
Temat
BHP
(12)
magazyny
(6)
Pożary - zapobieganie
(5)
ochrona zdrowia
(5)
Przemysł
(4)
Przyczyny pożaru
(4)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Paliwa
(3)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(3)
hałas i drgania mechaniczne
(3)
Ergonomia
(2)
Instalacje elektryczne
(2)
Materiały palne
(2)
Stanowisko pracy
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Urządzenia elektryczne
(2)
Wybuchy
(2)
straty popożarowe
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Aparaty oddechowe
(1)
Budownictwo
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Drewno
(1)
Ewakuacja
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Instytucje
(1)
Metody badawcze
(1)
Ochrona radiologiczna
(1)
Palność
(1)
Podpalenia
(1)
Podręczny sprzęt gaśniczy
(1)
Pożary
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Pyły
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Substancje toksyczne
(1)
Transport
(1)
Wypadki
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zatrucia
(1)
badania
(1)
czynniki szkodliwe
(1)
elektryczność statyczna
(1)
górnictwo
(1)
ochrona życia
(1)
promieniowanie
(1)
promieniowanie cieplne/termiczne
(1)
przyczyny wybuchu
(1)
ratownictwo górnicze
(1)
spawanie
(1)
technologia
(1)
tereny wiejskie
(1)
83 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Forma i typ
Temat
Bibliogr.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-3942 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Grupa tematyczna: BHP
Streszczenie: [Książka zawiera popularne wiadomości o zagrożeniach, na jakie narażeni mogą być pracownicy stykający się z materiałami niebezpiecznymi w czasie pracy oraz podaje sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami. Książkę uzupełnia wykaz substancji chemicznych, najczę ściej spotykanych w produkcji, z omówieniem ich właści wości fizyko-chemicznych i działania na organizm ludzki.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-3181 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-4008 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Walka z pożarami w zakładach pracy / Henryk Ołdakowski. - Wyd.2 popr.i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe, 1961. - 86 s. : rys., tabl. ; 21 cm.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Streszczenie: Broszura omawia w popularny sposób zagadnienia ochrony zakładu pracy przed pożarami; podaje praktyczne wiadomości z zakresu zaopatrzenia zakładu pracy w środki gaśnicze i podręczny sprzęt pożarniczy. Zaznaja mia czytelnika ze sposobami prowadzenia czynnej walki z pożarami.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-2786/A [magazyn], I-11467/A [magazyn] (2 egz.)
Książka
W koszyku
Pożar wróg rolnika / Stanisław Pągowski. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe, 1958. - 115 s. : rys. ; 21 cm.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Streszczenie: [Przedstawiono klęski pożarowe w osiedlach wiejskich, przyczyny pożarów we wsiach (dzieci, wyładowania atmosferyczne, wady w budowie domów, podpalenia, pożary sadzy). Zapobieganie pożarom w osiedlach wiejskich.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-1855/A [magazyn], I-15301/A [magazyn] (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-11432/A [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Forma i typ
Bibliogr., tab.
Książka
W koszyku
Ratownictwo górnicze / Kazimierz Cehak. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1953. - 190 s. : rys., tabl. ; 21 cm.
Streszczenie: W podręczniku podano ogólne wiadomości o oddychaniu i krążeniu krwi,omówiono skład powietrza atmosferycznego i kopalnianego,własności gazów występujących w kopalni oraz przyrządy i sposoby wykrywania tych gazów,a także wpływ wysokiej temperatury na organizm ludzki. Następnie opisano aparaty oddechowe i przyrządy ratownicze i kontrolne używane w polskim ratownictwie górniczym. Omówiono ogólne przyczyny powstawania pożarów podziemnych i wybuchów pyłu węglowego, sposoby zapobiegania i zwalczania tych niebezpieczeństw, zasady prowadzenia akcji ratowniczych i organizacji służby ratownictwa w polskim górnictwie w latach 60-tych XX wieku.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-3947 (1 egz.)
Brak okładki
Brak okładki
Książka
W koszyku
Cyjanowanie / Krzysztof Drabik. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1971. - 31 s. : il., rys. ; 15 cm.
Forma i typ
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-4686 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Forma i typ
Bibliogr.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-7619, I-6912, I-6911, I-6910 (4 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-6915, I-6914, I-6913 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-15296 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Zwiedzamy muzea / Bohdan Grzegorzewski. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1966. - 122 s. : il. ; 23 cm.
Forma i typ
Bibliogr.
Książka
W koszyku
Składowanie węgla / Stefan Gunia. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1968. - 39 s. : rys. ; 17 cm.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Streszczenie: [Zasady składowania węgla i ochrona przeciwpożarowa przy składowaniu węgla.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. KG-5316 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Składowanie węgla / Stefan Gunia. - Wyd.2. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1969. - 39 s. : rys. ; 15 cm.
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Streszczenie: [Zasady składowania węgla i ochrona przeciwpożarowa przy składowaniu węgla.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. KG-7074 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Forma i typ
Tab.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-3956 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Uwaga! benzyna: bhp / Jan Kandiak. - Wyd.4 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1971. - 93 s. : rys. ; 20 cm.
Forma i typ
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. KG-6752 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Uwaga! benzyna: bhp / Jan Kandiak. - Wyd.2 zm. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1965. - 97 s. : rys. ; 21 cm.
Forma i typ
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. KG-3803, I-5691 (2 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej