Form of Work
Książki
(17)
Publikacje fachowe
(8)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(11)
unavailable
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(15)
Author
Laurowski Tadeusz
(3)
Dyb Jan
(1)
Fic Bogumił
(1)
Guzik Jan
(1)
Karamus Łukasz
(1)
Kruszewski Patryk (1990- )
(1)
Krzywda Paweł
(1)
Kurpisz Bolesław
(1)
Miś Ryszard
(1)
Orlik Władysław
(1)
Sieniawska-Kuras Anna
(1)
Sieniawska-Kuraś Anna
(1)
Skrzymowski Włodzimierz
(1)
Szelerski Marek Wiktor
(1)
Tuchliński Ryszard
(1)
Wolańczyk Franciszek
(1)
Zawadzki Tadeusz
(1)
Łotocki Henryk
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(5)
Time Period of Creation
2001-
(9)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
BHP
(4)
Budownictwo
(3)
Ochrona przeciwpożarowa
(3)
Obsługa i eksploatacja
(2)
Pierwsza pomoc
(2)
podręcznik
(2)
Bezzałogowe statki powietrzne
(1)
Budynki
(1)
Drabiny
(1)
Dźwignice
(1)
Elektrownie wiatrowe
(1)
Fotowoltaika
(1)
GPS
(1)
Geoinformacja
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
Konserwacja urządzeń/sprzętu
(1)
Materiały budowlane
(1)
Mieszkania
(1)
Ochrona przeciwporażeniowa
(1)
Oczyszczalnie ścieków
(1)
Oczyszczanie ścieków
(1)
Pojazdy elektryczne
(1)
Pomiary
(1)
Powódź
(1)
Pożarnictwo
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Remont
(1)
Roboty i manipulatory
(1)
Robotyka przemysłowa
(1)
Ryzyko
(1)
Spawalność
(1)
Spawanie
(1)
Stacje LPG
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Sztuczny satelita
(1)
Urazy
(1)
Wodociąg
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Znaki i barwy bezpieczeństwa
(1)
anatomia
(1)
elementy budowlane
(1)
fizjologia
(1)
konstrukcja maszyn
(1)
materiały wykończeniowe
(1)
nawigacja
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Środki ogniochronne
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Genre/Form
Opracowanie
(3)
Podręcznik
(3)
Poradnik
(2)
Vademecum
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(6)
Architektura i budownictwo
(1)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Transport i logistyka
(1)
17 results Filter
Book
In basket
Eksploatacja stacji LPG / Jan Dyb, Ryszard Miś, Tadeusz Zawadzki. - Wydanie 3., stan prawny na 30.09.2016 r. - Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2017. - 160 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 21 cm.
Księgozbiór czytelni: : Transport, bezpieczeństwo transportu
Bibliografia, wykaz aktów prawnych i norm na stronach 155-159.
Zawiera: Podstawowe wiadomości o gazach // Ogólne wiadomości o gazie płynnym // Stacja LPG // Transport gazu skroplonego (LPG) // Obsługa instalacji do napełniania zbiorników samochodowych gazem skroplonym (LPG) // Bezpieczeństwo i higiena pracy // Ochrona przeciwpożarowa // BHP oraz ochrona przeciwpożarowa w stacji LPG // Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.
Dla osób zajmujących się eksploatacją stacji LPG.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21745 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21744/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Samochody elektryczne / Bogumił Fic. - Wydanie 3. - Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2019. - 168 stron : fotografie ; 21 cm.
Księgozbiór czytelni: : Transport, bezpieczeństwo transportu
Bibliografia, netografia na stronie 167.
Zawiera: Dlaczego elektryczne? // Samochody akumulatorowe // Samochody hybrydowe // Ogniwa paliwowe i aluminiowe // Samochody słoneczne // Inne pojazdy elektryczne // Przejście do permakultury // Przebudowa samochodu na elektryczny // Eksploatacja // Podsumowanie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-21780 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21779/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Inżynieria wodna, lądowa, sanitarna
Streszczenie: Książka zawiera obszerny materiał przeznaczony dla osób zajmujących się zagadnieniami wykonawstwa instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20403 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20402/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Oczyszczalnie ścieków i ich eksploatacja / Łukasz Karamus. - Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2017. - 229 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 21 cm.
Księgozbiór czytelni: : Inżynieria wodna, lądowa, sanitarna
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 224-229.
Zawiera: Odprowadzanie ścieków // Charakterystyka ścieków komunalnych // Podstawowe typy oczyszczalni ścieków // Procesy, metody, urządzenia mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych // Biologiczne oczyszczanie ścieków // Gospodarka osadowa // Biogaz i jego wykorzystanie // Dezodoryzacja powietrza z procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów // Wymogi w zakresie bhp.
Dla osób zawodowo związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków.
Streszczenie: W przystępny a zarazem wyczerpujący sposób podano w książce wiadomości o rodzajch ścieków, ich charakterystykach, o oczyszczalniach, procesach i metodach oczyszczania ścieków oraz o stosowanych do tego celu urządzeniach. Omówiono też oczyszczanie ścieków w aspekcie ekonomicznym, a także przedstawiono wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach. W książce uwzględniono aktualny stan prawny. Adresatami książki są osoby związane zawodowo z eksploatacją oczyszczalni ścieków. Może też być ona pomocna dla uczniów średnich szkół technicznych, a także dla studentów wyższych uczelni odpowiednich kierunków lub specjalności. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-21747 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21746/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Nawigacja satelitarna w praktyce / Patryk Kruszewski. - Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2016. - 291 stron : ilustarcje (w tym kolorowe) ; 21 cm.
Księgozbiór czytelni: : Geografia, geologia, hydrologia
Bibliogr., netogr. s. 288-291.
Dla nawigatorów, geodetów, specjalistów wojskowych i kandydatów do tych zawodów.
Streszczenie: W książce opisano w sposób przystępny aktualny stan stosowanej nawigacji satelitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej zastosowania w praktyce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21398/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc
Bibliogr., indeks
Streszczenie: Omówiono podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18533, I-18532 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18531/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Procesy spawania metali / Bolesław Kurpisz. - Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2008. - 184, [8] stron : ilustracje ; 21 cm.
Księgozbiór czytelni: : Technika
Bibliografia, wykaz norm s. 181-184.
Zawiera: Spajanie-definicje i podział procesów spajania oraz procesów pokrewnych spajaniu // Rys historyczny rozwoju procesów spajania // Podział procesów spajania w normie PN-EN ISO 4063 // Podział procesów spawania // Podział procesów spawania według stopnia mechanizacji ilości usytuowania elektrod oraz głowic spawalniczych // Materiały dodatkowe i pomocnicze do spawania // Spawanie gazowe // Spawanie łukowe elektrodami otulonymi // Spawanie łukowe metodą TIG //Spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów (MSG) // Spawanie łukiem krytym // Spawanie elektrożużlowe // Spawanie plazmowe // Spawanie wiązką elektronów // Spawanie wiązką promieniowania laserowego // Spawanie hybrydowe.
Dla spawaczy, technologów, kontrolerów jakości, osób kierujących pracą spawaczy i zajmujących się ich szkoleniem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21776 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21775/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Streszczenie: W książce opisano szczegółowo zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy występujące na budowach. Omówiono potencjalne zagrożenia oraz wymagania dotyczące zasad i przepisów obowiązujących w toku realizacji procesu budowlanego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19809, I-19808 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19807/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Vademecum ochrony przeciwpożarowej / Tadeusz Laurowski, ktualizacji wydania drugiego dokonał Ryszard Tuchliński. - Wydanie drugie zaktualizowane. - Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2021. - 202, [1] strona : fotografie, ilustracje ; 21 cm.
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - metodologia
Bibliografia, wykaz aktów prawnych i norm na stronach 197-200.
Ochrona przeciwpożarowa // Wymagania techniczne dla budynków // Wymagania przeciwpożarowe // Sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia // Środki techniczne do zwalczania pożarów i wybuchów // Znaki bezpieczeństwa // Środki ognioochronne // Bazy danych o substancjach niebezpiecznych // Ograniczanie skutków pożarów // Zadania i organizacja państwowej straży pożarnej // Zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom pożarów //
Dla osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w zakładach pracy i obiektach użyteczności publicznej, pracowników służb bhp oraz organizatorów szkoleń.
Streszczenie: W książce zawarto wybrane najważniejsze postanowienia przepisów i norm oraz obowiązujące zasady w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w zakładach pracy i obiektach użyteczności publicznej. Będzie ona też przydatna dla pracowników służb bhp, wykładowców szkoleń oraz dla innych osób zainteresowanych ochroną przeciwpożarową. Aktualizacji dokonał Ryszard Tuchliński. [opis za wydawcą].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22397, I-22395/Czyt. (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Omówiono najważniejsze postanowienia przepisów i norm oraz obowiązujce zasady w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18530, I-18528 (2 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Energetyka
Zawiera: Komponenty systemu fotowoltaicznego // Systemy fotowoltaiczne // Montaż systemu fotowoltaiczego // Uruchomienie systemu PV i nadzór // Eksploatacja systemu fotowoltaicznego.
Streszczenie: W książce zwięźle i przystępnie opisano działanie i budowę poszczególnych komponentów systemów fotowoltaicznych oraz ich instalowanie i zasady eksploatacji. Adresatami książki są przede wszystkim instalatorzy i użytkownicy systemów fotowoltaicznych. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-21725 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21724/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W książce w sposób wyczerpujący, a zarazem przystępny, w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy i normy rozwinięto temat badań i wykonywania pomiarów elektroenergetycznych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20609 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20608/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Dom po powodzi : poradnik / Anna Sieniawska-Kuras. - Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2010. - 84 strony : ilustracje, fotografie ; 21 cm.
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Bibliografia strony 80-84.
Zawiera: Pierwsze dni w domu po powodzi // Metody określania wilgotności murów // Tradycyjne metody renowacji hydroizolacji części podziemnych budynku // Bezinwazyjne metody osuszania murów // Iniekcyjne metody osuszania i izolacji murów // Materiały hydroizolacyjne // Pleśnie, grzyby domowe i wysolenia.
Streszczenie: W książce omówiono przystępnie i zwięźle sposoby postępowania zmierzającego do usunięcia skutków zalania wodą domu lub lokalu użytkowego. Książka jest adresowana do użytkowników budynków-lokali, które zostały objęte powodzią. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21700 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21699/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Streszczenie: Charakterystyka i rodzaje skał wykorzystywanych w budownictwie oraz sprzęt niezbędny do obróbki materiału.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20410, I-20409 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20408/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Technika
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono zespoły i podzespoły żurawi (wyposażenie elektryczne, układy hydraliczne, konstrukcje nośne, podwozia, podstawy, mechanizmy napędowe, urządzenia zabezpieczające). Książka zawiera opisy budowy i działania żurawi oraz ich podział według podstawowych cech konstrukcyjnych i przeznaczenia, a także zasady i sposoby montażu żurawi, konserwacji oraz wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18522/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Robotyka przemysłowa : teoria, budowa, eksploatacja / Marek Wiktor Szelerski. - Wydanie pierwsze. - Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2019. - 175 stron : fotografie, ilustracje, wykresy ; 21 cm.
Księgozbiór czytelni: : Technika
Bibliografia, netografia, wykaz norm na stronach 172-174.
Zawiera: Struktura i systematyzacja manipulatorów i robotów // Opisy przestrzenne i przekształcenia // Kinematyka // Chwytaki manipulatorów i robotów // Napędy i mechanizmy stosowane w robotach przemysłowych // Sterowanie i planowanie zadań robotów // Przykładowe rozwiązania w praktyce // Bezpieczeństwo // Eksploatacja robotów // Perspektywy i zagrożenia wynikające z robotyzacji.
Dla pracowników służb utrzymania ruchu parku maszynowego przedsiębiorstw, programistów, operatorów manipulatorów i osób odpowiedzialnych za modernizowanie lub projektowanie stanowisk, centrów i linii produkcyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21856/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Elektrownie wiatrowe / Franciszek Wolańczyk. - Wydanie 2 - Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami "KaBe", 2013. - 172 strony : ilustracje, wykresy ; 21 cm.
Księgozbiór czytelni: : Energetyka
Bibliografia, netografia, wykaz norm 165-172.
Zawiera: Ruch powietrza atmosferycznego // Rodzaje turbin wiatrowych // Budowa elektrowni wiatrowych.
Streszczenie: Książka adresowana jest do wszystkich osób interesujących się wykorzystaniem energii wiatrowej, a w szczególności do osób, które zawodowo w jakikolwiek sposób zajmują się w praktyce realizacją wykorzystania energii wiatru. Książka może być też cenną pomocą dla uczniów i studentów odpowiednich kierunków nauczania. W książce w sposób zwięzły, a jednocześnie wyczerpujący i przystępny przedstawiono tematy związane z wykorzystywaniem energii wiatrowej. Omówiono więc podstawy teoretyczne, a także zasady i sposoby praktycznej realizacji elektrowni wiatrowych. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21727 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21726/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again