Source
Katalog zbiorów
(12)
Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(4)
Druki ulotne
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(8)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(11)
Author
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(2)
Chojnacki Włodzimierz
(1)
Choroszewski Zdzisław
(1)
Cieślarczyk Marian (1946- )
(1)
Czupryński Andrzej
(1)
Fehler Włodzimierz
(1)
Goettel Mieczysław
(1)
Guła Przemysław
(1)
Guźniczak Cezary
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Janoszka Krzysztof (1990- )
(1)
Kaczmarek Waldemar
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Laskowski Dariusz
(1)
Letkiewicz Arkadiusz (1965- )
(1)
Malinowska Irena (1961- )
(1)
Misiuk Andrzej
(1)
Pieczywok Andrzej
(1)
Pokruszyński Witold
(1)
Potejko Piotr
(1)
Sokołowski Grzegorz (1971- )
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Szafrańska Elżbieta
(1)
Szafrański Jerzy
(1)
Szołtek Agnieszka
(1)
Wolanin Jerzy. (1950-
(1)
Świniarski Janusz
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(7)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Bezpieczeństwo
(3)
Policja
(3)
Terroryzm
(3)
Kryminalistyka
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Administracja publiczna
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Handel dziećmi
(1)
Handel ludźmi
(1)
Nauki o bezpieczeństwie
(1)
Patologie społeczne
(1)
Planowanie obronne
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Podpalenia
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Psychologia
(1)
Straż gminna
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo policyjne
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Służby mundurowe
(1)
Współpraca krajowa
(1)
Zagrożenia
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zawiadomienie o przestępstwie
(1)
Zwalczanie terroryzmu
(1)
polityka
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Czechy
(1)
Litwa
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Nauka i badania
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Filozofia i etyka
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
12 results Filter
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Materiał dydaktyczny poświęcony metodyce wykrywania i dowodzenia w sprawach dotyczących pożarów. W większości opracowanie dotyczy taktyki w procesie wykrywczym i dowodowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17420, I-17419, W-1010/5, W-1010/4, W-1010/3, W-1010/2 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17418 [magazyn], W-1010/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Zadaniem poniższej publikacji jest syntetyczne ujęcie problemów związanych z nurtami i źródłami światowego terroryzmu. Zapoznanie z jego narzędziami i skutkami zamachów. W pracy omówiono główne zagadnienia dotyczące reagowania na akty terroru oraz przygotowania na wypadek ich wystąpienia. Opracowanie podzielono na trzy zasadnicze części, poświęcone odpowiednio problematyce: terroryzmu międzynarodowego, terroryzmu islamskiego oraz konsekwencji ataków terrorystycznych i przeciwdziałaniu im.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-978 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-977/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 103-109.
Zawiera: Założenia metodologiczne // Omówienie wybranych pojęć dotyczących kooperacji Policji i straży gminnej // Wyniki badan // Współpraca między policją państwową a policją municypalną w Republice Czeskiej - na przykładzie rozwiązań funkcjonujących w Pradze // Współpraca między policją państwową a samorządowymi formacjami porządku publicznego w Republice Litewskiej - na przykładzie rozwiązań w Wilnie // Wnioski końcowe.
Streszczenie: Na Policji i strażach spoczywa obowiązek służenia społeczeństwu, w szczególności dbania o bezpieczeństwo ludzi oraz działania na rzecz spokoju i porządku publicznego. W doktrynie Policja oraz straże stanowią składowe systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Pomimo zbieżności celów, jakie stoją przed Policją i strażami, porównywanie wprost tych formacji na płaszczyźnie rozwiązań organizacyjno-prawnych może być jedynie teoretyczne. Policja bowiem ma obszerniejszy katalog zadań i kompetencji aniżeli straże gminne, poza tym stan etatowy i poziom wyszkolenia oraz specjalistyczne wyposażenie przemawia na jej korzyść. Niemniej jednak sytuacja ta nie deprecjonuje znaczenia straży gminnych w działaniach, których celem jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Poza tym - co najważniejsze - nie uniemożliwia współdziałania między Policją i strażami. Raczej determinuje badania naukowe nad efektywnym wykorzystaniem ich potencjału. [ze Wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2561/Czyt. (1 egz.)
Book
DVD
In basket
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Współwydane na dysku DVD: Synteza amfetaminy metodą Leuckarta
Zawiera: Badania materiałów wybuchowych // Narkotyki syntetyczne z grupy amfetaminy - rodzaje, metody produkcji i badania // Badanie autentyczności cyfrowych nagrań fonicznych // Kryminalistyczna identyfikacja mówców // Badania techniczne dokumentów // Identyfikacja daktyloskopijna - uwagi ogólne.
Współfinansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3059/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Dzieci jako ofiary handlu ludźmi / Krzysztof Janoszka. - Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2013. - 256 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 25 cm.
Bibliografia strony 217-222.
Zawiera: Charakterystyka zjawiska handlu dziećmi // Handel dziećmi w Polsce i na świecie // Sprawca i ofiara // Zapobieganie handlowi dziećmi i jego zwalczanie // Problem handlu dziećmi w świetle wyników badań empirycznych.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: Handel dziećmi jest jednym z wielu niedostrzegalnych problemów współczesnego świata. Niewolnictwo jednak wciąż istnieje, zazwyczaj poza świadomością zwykłych ludzi i mediów. Proceder ten jest poważnym naruszeniem praw człowieka, a zaangażowane są weń najlepiej zorganizowane i zakonspirowane grupy przestępcze. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono charakterystykę zjawiska handlu dziećmi - łącznie z przybliżeniem regulacji prawnych oraz systemu zapobiegania temu procederowi i jego zwalczania. W części drugiej znalazły się wyniki badań empirycznych autora, który chciał uzyskać odpowiedzi m.in. na następujące pytania: ile jest stwierdzanych w Polsce przypadków handlu dziećmi i jakich form wykorzystania najczęściej dotyczą, jak wygląda eliminowanie handlu ludźmi w praktyce organów ścigania, a także jakie są największe problemy w identyfikacji ofiar i w zwalczaniu tego procederu. [za Autorem]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2552 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2551/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Opracowanie zawiera dziesięć rozdziałów, które w logicznej kolejnośći dają wykładnię i bogaty wstęp do studiowania teorii bezpieczeństwa międzynarodowego. Czytelnik ma możliwość zgłębienia tematu bezpieczeństwa z punktu widzenia wielu dziedzin nauki takich jak: politologia, ekonomia, socjologia, medycyna, ekologia, prawo, nauki wojskowe, teologia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-976, IBC-975, IBC-974 (3 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja omawia aspekty bezpieczeństwa narodowego w ujęciu psychologicznym. Zawiera poglądy zarówno funkcjonariuszy, którzy w wielu przypadkach są także psychologami, jak i przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich, którzy zawsze i wszędzie wspierają proces korelacji teorii z praktyką.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19461 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19460/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr., tab.
Streszczenie: [Opracowanie omawia bezpieczeństwo państwa w aspekcie potencjalnych zagrożeń terrorystycznych, scharakteryzowano terroryzm jako zjawisko o cechach militarnych i niemilitarnych i skalę jego rozwoju. Przedstawiono miejsce, rolę i zadania policji w zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych, możliwości wojsk OTK oraz współdziałanie tych służb.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-17417, I-17416 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-17415/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 305-[320].
Zawiera: Pojęcie oraz typologie bezpieczeństwa i zagrożeń // Koncepcje oraz indykatory bezpieczeństwa // Transformacja bezpieczeństwa // Bezpieczeństwo a nauka // Etyka w badaniach naukowych bezpieczeństwa // Właściwości badań naukowych bezpieczeństwa // Metody badań w naukach o bezpieczeństwie // Edukacja dla bezpieczeństwa wobec teorii i praktyki kształcenia // Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa // Pisarstwo naukowe w badaniach bezpieczeństwa.
Streszczenie: W rozdziale pierwszym przedstawiono sposoby postrzegania pojęcia bezpieczeństwa oraz zagrożenie z różnych perspektyw badawczych. Istotną jego składową jest także typologiczny podział bezpieczeństwa i zagrożeń. Na bazie istniejących definicji i poglądów sformułowano propozycje ujmowania i definiowania pojęcia w różnych kontekstach. Rozdział drugi poświęcono wskaźnikom bezpieczeństwa. Na tę część opracowania złożyły się rozważania dotyczące podejścia integracyjnego i dezintegracyjnego do bezpieczeństwa oraz jego diagnozowaniu i prognozowaniu. W rozdziale tym zaprezentowano również szkic analitycznego modelu niewymiernego (nieuchwytnego) bezpieczeństwa. W rozdziale trzecim przedstawiono bezpieczeństwo, jako przedmiot rozlegle zakrojonych badań interdyscyplinarnych. Takie założenie sprawiło, iż w tej części opracowania znalazły swe miejsce rozważania odnoszące się do obecności bezpieczeństwa w nauce o cywilizacji i złożoności. Rozdział ten zwieńczony został refleksjami dotyczącymi podstaw cybernetyczno-technologicznej wiedzy o bezpieczeństwie. Natomiast rozdział czwarty poświęcony jest określeniu miejsca bezpieczeństwa jako kategorii ogólnej w nauce oraz przedstawieniu tej dyscypliny jako naukowej. Rozdział piąty poświęcono właściwościom badań naukowych bezpieczeństwa. Kryterium to sprawiło, iż w tej części opracowania zawarto zapatrywania odnoszące się do cech i funkcji badań bezpieczeństwa, obiektu i przedmiotu jego badań, a także problemów poznania bezpieczeństwa. Rozdział szósty w całości odnosi się do problemów metod badań w naukach o bezpieczeństwie. Omówione zostały w nim badawcze i praktyczne strony ich stosowania w procesie eksploracji bezpieczeństwa. W rozdziale siódmym zwrócono uwagę na niektóre komponenty pisarstwa naukowego, omówiono jego zadania i zasady oraz rodzaje. Uwagi o charakterze ogólnym dotyczyły swoistości języka pracy naukowej. Wychodząc od szerokiego ujęcia stylu zwrócono uwagę na styl pisarstwa naukowego, terminologię oraz strukturę pracy naukowej. Wskazano także gatunki stylu naukowego. Rozdział ten pretenduje do miana kompletnego zbioru wyróżników stylu naukowego jako typu. [ze Wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2669, IBC-2668 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2667/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Bezpieczeństwo państwa - systemy, modele, organizacja, działanie. Kierowanie bezpieczeństwem państwa, analiza zagrożeń, ocena realizacji zadań w zakresie bezbieczeństwa państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. IBC-1223 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 3.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1222/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21039 [magazyn] (1 egz.)
Brochure
In basket
U góry okładki: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".
Zawiera: Kto może złożyć zawiadomienie o przestępstwie? -- Kto ma obowiązek złożenia zawiadomienia o przestępstwie? -- Jakie są formy zawiadomienia o przestępstwie? -- Gdzie można złożyć zawiadomienie o przestępstwie? -- Kiedy jest potrzebny wniosek o ściganie? -- Zgłoszenie anonimowe -- Jakie prawa przysługują Ci w związku ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie? -- Jakie obowiązki wiążą się ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie? -- Odpowiedzialność karna za nieprawdziwe zawiadomienie -- Porady praktyczne -- Złożyłeś zawiadomienie o przestępstwie. Czego spodziewać się później? -- Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa (wzór pisma).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-2043/2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2043/1 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again