Źródło opisu
Katalog zbiorów
(126)
Forma i typ
Książki
(124)
Pliki i bazy danych
(1)
Rejestracje dźwiękowe i wideo
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(125)
dostępne
(56)
Placówka
Wypożyczalnia
(56)
Czytelnia
(125)
Autor
Bareja Czesław
(11)
Andrzejewski Janusz
(9)
Jędrzejczyk Janusz
(9)
Grosset Ryszard (1954 - )
(5)
Socha Zygmunt
(5)
Obolewicz-Pietrusiak Anna
(4)
Babut Wojciech
(2)
Domurat Ireneusz
(2)
Gierski Edward
(2)
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
(2)
Juchniewicz Andrzej
(2)
Schroeder Maciej (1949- )
(2)
Anszczak Janusz
(1)
Bednarek Józef
(1)
Bielicki Piotr (1946- )
(1)
Bogdański Wiesław
(1)
Bornowski Zbigniew
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Czarnecka Agnieszka
(1)
Dobrodziej Cezary
(1)
Gołębiewski Marek
(1)
Grygułło Bogdan
(1)
Kabat Sylwester
(1)
Kamiński Andrzej
(1)
Kiedio Zdzisław
(1)
Kłodnicki Adam
(1)
Nowicki Marek
(1)
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
(1)
Podgórski Marek
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -)
(1)
Płotica Marek
(1)
Ranecki Jerzy
(1)
Ratajczak Dariusz
(1)
Rupieta Piotr
(1)
Spaltabaka Mirosław
(1)
Terlikowski Tadeusz
(1)
Terpiłowski Jerzy
(1)
Wojnarowski Andrzej
(1)
Ślósarski Marek
(1)
Rok wydania
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(101)
Kraj wydania
Polska
(126)
Język
polski
(124)
angielski
(2)
Temat
Prawo pożarnicze
(26)
Ochrona przeciwpożarowa
(23)
przepisy
(20)
Państwowa Straż Pożarna
(11)
Ratownictwo
(8)
Kształcenie
(5)
Ochrona środowiska
(5)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(5)
Szkolenie
(4)
Zdarzenia nadzwyczajne
(4)
emerytury i renty służb pożarniczych
(4)
Akcja ratownicza
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(3)
Budynki
(3)
Ratownictwo chemiczne
(3)
Transport
(3)
Warunki techniczne
(3)
Zagrożenia chemiczne
(3)
Zagrożenia środowiska
(3)
mundury pożarnicze
(3)
programy nauczania
(3)
służby ratownicze
(3)
zdarzenia niebezpieczne
(3)
Analiza zagrożeń
(2)
BHP
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Dowodzenie
(2)
Katastrofy
(2)
Klęski żywiołowe
(2)
Mieszkania
(2)
Organizacja
(2)
Organizacja straży pożarnych
(2)
Prawo
(2)
Proces decyzyjny
(2)
Ratownictwo ekologiczne
(2)
Ratownictwo techniczne
(2)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(2)
Współpraca międzynarodowa
(2)
programy szkoleń
(2)
przewodnik
(2)
skażenie środowiska
(2)
systemy wykrywania pożaru
(2)
uposażenie
(2)
zapobieganie wypadkom
(2)
Ćwiczenia pożarnicze
(2)
Łączność
(2)
Alarmowanie
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Automatyka
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Dochodzenie popożarowe
(1)
Dym
(1)
Działalność kontrolno - rozpoznawcza
(1)
Instytucje
(1)
JRG
(1)
KG PSP
(1)
Kierowanie
(1)
Komendy straży pożarnych
(1)
Komisje lekarskie
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
LPG
(1)
Lasy
(1)
Materiały palne
(1)
Metro
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Palność
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Projektowanie
(1)
Przemysł
(1)
Psychologia
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Rozkład termiczny
(1)
Rurociągi
(1)
Stacje benzynowe
(1)
Stres
(1)
Substancje i produkty ropopochodne
(1)
Systemy alarmowe
(1)
Szkolnictwo pożarnicze
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(1)
Uszczelnienia
(1)
Wypadki kolejowe
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
awarie chemiczne i radiacyjne
(1)
badania
(1)
dydaktyka
(1)
język niemiecki
(1)
katalog
(1)
komory dymowe
(1)
materiały włókiennicze
(1)
medycyna pracy
(1)
ochrona zdrowia
(1)
pedagogika
(1)
Gatunek
Poradnik
(6)
126 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Tab.
Streszczenie: [Niniejsze opracowanie koncentryje się na zagadnieniach prawnych i organizacyjnych, a także pełni funkcje materiału szkoleniowego.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-15497, I-15496, I-15465 (3 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Ochrona przeciwpożarowa w firmie: poradnik / Janusz Andrzejewski, Janusz Jędrzejczyk. - Wyd.2 popr. i uaktualnione. - Warszawa : firex, 1999. - 169 s. : rys. ; 21 cm.
Tab.
Streszczenie: [Niniejsze opracowanie koncentryje się na zagadnieniach prawnych i organizacyjnych, a także pełni funkcje materiału szkoleniowego.]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-17611 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-15703 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Ochrona przeciwpożarowa: zbiór przepisów [firex] ; [65])
Streszczenie: [Omówiono organizację kształcenia, treści kształcenia, poszczególne przedmioty, uwagi o realizacji programu.]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-658/3, P-658/2 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-464/65 Czyt. [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Ochrona przeciwpożarowa: zbiór przepisów [firex] ; [66])
Streszczenie: [Omówiono organizację kształcenia oraz treści kształcenia, poszczególne przedmioty.]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-657/3, P-657/2 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-464/66 Czyt. [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Skorowidz 1996-1 / oprac. Czesław Bareja. - Warszawa : firex, 1996. - 40 s. ; 21 cm.
(Ochrona przeciwpożarowa: zbiór przepisów [firex] ; [35])
Forma i typ
Tab.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-464/35 Czyt. [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Skorowidz i zmiany / oprac. Czesław Bareja. - Warszawa : firex, 1994. - 40 s. ; 21 cm.
(Ochrona przeciwpożarowa: zbiór przepisów [firex] ; [12])
Forma i typ
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-616/1 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-464/12 Czyt. [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Ochrona przeciwpożarowa: zbiór przepisów [firex] ; [29])
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-464/29 Czyt. [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Książka prezentuje wiadomości z zakresu nauk psychologicznych, pedagogiki oraz metodyki kształcenia, kierowane do słuchaczy szkół pożarniczych i kursów, a także przydatne w samokształceniu. Materiał w niej zawarty pozwala na wykorzystanie go w toku kształcenia oficerskiego. Podano podstawowe informacje niezbędne w działalności dydaktyczno-wychowawczej dla dowódców.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-811/83, W-811/82, W-811/81, W-811/80, W-811/79, W-811/78, W-811/77, W-811/75, W-811/74, W-811/71, W-811/70, W-811/67, W-811/65, W-811/64, W-811/63, W-811/62, W-811/61, W-811/60, W-811/59, W-811/58, W-811/57, W-811/56, W-811/55, W-811/54, W-811/53, W-811/52, W-811/51, W-811/50, W-811/49, W-811/48, W-811/47, W-811/46, W-811/45, W-811/44, W-811/43, W-811/42, W-811/41, W-811/40, W-811/39, W-811/38, W-811/37, W-811/36, W-811/33, W-811/32, W-811/31, W-811/30, W-811/29, W-811/28, W-811/27, W-811/26, W-811/25, W-811/24, W-811/23, W-811/22, W-811/21, W-811/20, W-811/19, W-811/18, W-811/17, W-811/15, W-811/14, W-811/13, W-811/12, W-811/11, W-811/10, W-811/9, W-811/8, W-811/7, W-811/6, W-811/5, W-811/3, W-811/2 (72 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-811/1 Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Grupa tematyczna: Ratownictwo
Streszczenie: [Celem opracowania jest dostarczenie wiedzy na temat życia i zachowań niektórych owadów błonkoskrzydłych oraz wskazanie procedur postępowania z nimi tym wszystkim, którzy będą pełnić rolę ratowników w sytuacjach kolizji tych owadów z egzystencją ludzi i innych zwierząt.]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-785/1 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Szkolenie : część 1 / oprac. Zbigniew Bornowski. - Warszawa : firex, 1996. - 40 s. ; 21 cm.
(Ochrona przeciwpożarowa: zbiór przepisów [firex] ; [36])
Tab.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-464/36 Czyt. [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-776/20, W-776/18, W-776/16, W-776/14, W-776/13, W-776/12, W-776/11, W-776/10, W-776/8, W-776/6, W-776/5, W-776/4, W-776/3, W-776/2 (14 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-776/1 Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-774/6, W-774/5, W-774/3, W-774/2 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-774/1 Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Efektywność dowodzenia / Edward Gierski. - Warszawa : firex, 1997. - 208, [10] s. : 16 fot., rys. ; 20 cm.
Streszczenie: Opracowanie zawiera wiadomości dotyczące doskonalenia praktyki dowodzenia, zasad i sposobów działania dowódców wszystkich szczebli. Celem podręcznika jest uporządkowanie rozproszonych opracowań z zakresu dowodzenia i kierowania akcjami ratowniczo-gaśniczymi.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-815/59, W-815/58, W-815/57, W-815/56, W-815/55, W-815/54, W-815/53, W-815/51, W-815/50, W-815/49, W-815/48, W-815/46, W-815/44, W-815/43, W-815/41, W-815/39, W-815/37, W-815/35, W-815/34, W-815/33, W-815/32, W-815/31, W-815/30, W-815/27, W-815/26, W-815/25, W-815/24, W-815/23, W-815/22, W-815/21, W-815/20, W-815/18, W-815/17, W-815/16, W-815/15, W-815/13, W-815/12, W-815/11, W-815/10, W-815/8, W-815/6, W-815/5, W-815/4, W-815/3 (44 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-815/1 Pozarnictwo (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Jednym z podstawowych warunków wpływających na skuteczność przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska jest szybka identyfikacja substancji i powodowanych przez nią zagrożeń oraz określenie dla niej procedury postępowania. Niniejszy poradnik daje możliwość szybkiego rozpoznawania i oceny zagrożeń oraz podjęcie niezbędnych decyzji w zakresie usuwania skutków zdarzeń.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-573/5, P-573/4, P-573/3, P-573/2 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-573/1 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Ochrona przeciwpożarowa: zbiór przepisów [firex] ; [45])
Tab.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-616/7 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-464/45 Czyt. [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Skorowidz 2000 / oprac. Janusz Jędrzejczyk. - Warszawa : firex, 2000. - 32 s. ; 21 cm.
(Ochrona przeciwpożarowa: zbiór przepisów [firex] ; [67])
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-677/1 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-464/67 Czyt. [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Ochrona przeciwpożarowa: zbiór przepisów [firex] ; [69])
Streszczenie: [Statut jest załącznikiem do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzier Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 1999 Nr 75 poz.843 i z roku 2000 Nr 46 poz. 534)]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-679/2, P-679/1 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-464/69 Czyt. [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Ochrona przeciwpożarowa: zbiór przepisów [firex] ; [41])
Tab.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-616/5 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-464/41 Czyt. [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. P-616/6 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-464/42 Czyt. [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Ochrona przeciwpożarowa: zbiór przepisów [firex] ; [38])
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-464/38 Czyt. [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej